Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

0
4Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh. Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh. Khoản cổ tức được chia cho giai đoạntrước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Khi nhà đầu tư nhận được thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế.

Nguồn: https://ehome3s.com

Xem thêm bài viết khác: https://ehome3s.com/chung-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here