Con Đường Tiêu Nghiệp Vãng sanh Cực Lạc Tịnh Độ – Bản Nguyện Niệm Phật – Rất Hay Nên Nghe

11
3Mời quý phật tử cùng lắng nghe : Con Đường Tiêu Nghiệp Vãng sanh Cực Lạc Tịnh Độ – Bản Nguyện Niệm Phật – Rất Hay Nên Nghe:

Tại sao phàm phu niệm Phật có thể vãng sanh? Đại sư Thiện Đạo chẳng cần nói nhiều với chúng ta, ngài chỉ nói: “Vì đức Phật A-di-đà chẳng lừa dối bạn, đức Phật A-di-đà đã vì bạn mà phát nguyện, bạn niệm Phật thì được vãng sanh”.
Trước khi đức Phật A-di-đà thành Phật, được gọi là bồ-tát Pháp Tạng, Ngài phát bốn mươi tám nguyện, trong đó, nguyện thứ mười tám, Ngài lập thệ: “Nếu Pháp Tạng tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong mười phương, không luận là nam tử nữ nhân, già trẻ lớn bé, hữu trí vô trí, xuất gia tại gia, có tu hành hay chẳng tu hành….chỉ cần xưng danh hiệu Tôi, xưng niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, nguyện sanh về cõi nước của Tôi, tin thuận không nghi ngờ, Tôi sẽ giúp cho họ được vãng sanh, danh hiệu của Tôi có đầy đủ sức công đức như thế. Nếu Tôi không được như nguyện, Tôi sẽ không thành Phật mà tiếp tục tu hành; cho đến chẳng luận đó là hạng chúng sanh nào, dù là một con chim, một con kiến, chỉ cần chúng muốn, thì đều được vãng sanh”.
Kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ đều nói: Đức Phật A-di-đà đã thành Phật mười kiếp rồi, hiện đang ở thế giới Tây phương Cực Lạc.
Đức Phật A-di-đà thành Phật là đại biểu cho mười phương thế giới của chúng ta, bất luận là chúng sanh nào, công đức vãng sanh đều đã thành tựu viên mãn.

Pháp sư Tịnh Tông

Nam-mô A-di-đà Phật!

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG .

Nguồn: https://ehome3s.com

Xem thêm bài viết khác: https://ehome3s.com/am-nhac/

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here